Menu

Rekrutacja

Ważne ogłoszenia

06/02/2019

W dniu 25.03.2019r. o godzinie 8.00, na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola, zostanie wywieszona Lista dzieci z informacją o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu dziecka do przyjęcia, do Przedszkola pod Topolą w Rumi na rok szkolny 2019/2020.

 

UWAGAI Rodzice dzieci zakwalifikowanych, w celu potwierdzenia woli przyjęcia dziecka, są zobowiązani do złożenia w kancelarii przedszkola pisemnego Oświadczenia woli przyjęcia dziecka (druk dostępny w kancelarii przedszkola). Brak złożenia oświadczenia woli w terminie 25.03.2019 do 29.03.2019.skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.

 

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola pod Topolą w Rumi na rok szkolny 2019/2020 zostanie wywieszona 5.04.2019r. na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.

Sczegóły dotyczące zasad rekrutacji znajdują się w zakładce rekrutacja.