Menu

Ubezpieczenie Inter Risk- zgłaszanie szkody

Ważne ogłoszenia

16/10/2019

Szanowni Państwo,
Konieczny do zgłoszenia szkody numer polisy ubezpieczeniowej dostępny jest w kancelarii przedszkola. Poniżej zamieszczone zostały możliwości informowania ubezpieczyciela o zdarzeniach

Sposób zgłaszania szkody:
-on-line: www.nau.pl/szkody
-E-mail: szkody.nnw@nau.pl
-telefon: (22) 584-10-00, fax (22)350-73-16
-list: Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33. 00-379 Warszawa

 

Aby zgłosić szkodę niezbedne jest podanie informacji:

-danych osobowych ubezpieczonego i zgłaszajacego szkodę,

-numer polisy (dsotępny w kancelarii przedszkola)

-opis okoliczności powstania szkody,

-dokumentacji medycznej i ewentualnie oryginałów rachunków lub faktur związanych z powypadkowym leczeniem