Menu

UWAGA

Ważne ogłoszenia

25/03/2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020r., poz. 493),  informuję Rodziców, iż realizacja zajęć obejmujących podstawę programową wychowania przedszkolnego odbywać się będzie na odległość - zdalnie.

Nauczyciele dołożą wszelkich starań, aby odpowiednio zweryfikować
i dostosować treści i metody pracy do możliwości ich realizacji przez Rodziców
w warunkach domowych.

W Przedszkolu pod Topolą w Rumi każdy oddział posiada własną listę mailingową:

oddział żółty -  e-mail: ppt.grupa1@wp.pl

oddział pomarańczowy – e-mail: grupa.pomaranczowa@onet.pl

oddział czerwony - e-mail: grupaczerwonatopola@gmail.com

oddział filetowy - e-mail: pptfioletowa2020@wp.pl.

oddział niebieski- e-mail: niebieskagr@o2.pl

oddział zielony- e-mail:  grupazielonatopola@wp.p

oddział tęczowy -e-mail: teczowatopola@wp.pl

 

Ponadto do dyspozycji Państwa pozostaje;

pedagog przedszkola:e-mail: pedagog@przedszkolepodtopola.pl

(kontakt dla rodziców dzieci objętych zajęciami terapeutycznymi oraz dla wszystkich rodziców i dzieci w razie potrzeby wsparcia)

 

logopeda: e mail: logopeda@przedszkolepodtopola.pl,  logopeda.pptopola@gmail.com

(kontakt dla rodziców dzieci objętych zajęciami terapeutycznymi oraz dla wszystkich rodziców i dzieci w razie potrzeby wsparcia)

 

Biorąc pod uwagę fakt, iż część z Państwa wykonuje swoje obowiązki zawodowe i łączy je jednocześnie z koniecznością edukacji dzieci, nie wyznaczamy konkretnych godzin do kontaktu z wychowawcami. Wymiana informacji, konsultacje z nauczycielami będą odbywały się poprzez maila grupowego lub poprzez ustalone z wychowawcą grupy środki przekazu.

 

Nie nakładamy również ram czasowych na realizację zalecanych zadań, gdyż Rodzic powinien dostosować je do osobistej sytuacji rodzinnej.

Prosimy jednocześnie o śledzenie strony internetowej przedszkola: www.przedszkolepodtopola.pl, na której będą zamieszczane istotne informacje dotyczące edukacji i wychowania naszych dzieci w obecnej sytuacji.

Do kontaktu z rodzicami pozostaje dotychczasowy adres:

sekretariat@przedszkolepodtopola.pl

 

mgr Katarzyna Krzebietke

dyrektor

Przedszkola pod Topola w Rumi