Menu

Rada Rodziców przy Przedszkolu pod Topolą w Rumi

Ważne ogłoszenia

03/09/2020

p. Martyna Neuman- Przewodnicząca Rady Rodziców,
p. Anna Tuttkowska- Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców,
p. Monika Cisoń- sekretarz Rady Rodziców,
p. Magdalena Licau- Komisja Rewizyjna
p. Kamila Przygoda-Skarbnik
p. Bartłomiej Karcz- Komisja Żywieniowa
p. Marta Kłos-Komisja Żywieniowa