Menu

Opłaty

Ważne ogłoszenia

03/09/2020

za nauczanie, wychowanie i opiekę  18 8351 0003 0019 8680 2000 0010
za wyżywienie 05 8351 0003 0019 8680 2000 0050
składka na radę rodziców 42 8351 0003 0021 0324 2000 0030

 

Dokonując płatności proszę  podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy. O wysokość opłaty proszę pytać panią intendent, kontaktując się telefonicznie lub mailowo:
intendent@przedszkolepodtopola.pl