Menu

Czerwona

W grupie pracują

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr MAŁGORZATA LATAŃSKA mgr MONIKA SKWIERAWSKA

Pomoc nauczyciela

JOLANTA KOCHANEK

Woźna

AGATA WOJTANIA

O Grupie

Jesteśmy już sześciolatkami W czerwonej grupie się spotykamy, Bawić, uczyć się lubimy Chętnie tutaj przychodzimy. Nasze panie uśmiechnięte W każdej sprawie pomóc chętne, Jest wesoło, kolorowo Tu czujemy się bombowo!!!!