Menu

mgr ANGELIKA KWAŚNIEWSKA

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie

2014

Akademia Pomorska w Słupsku

kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją, tytuł zawodowy: magister,

2012

Akademia Pomorska w Słupsk

Wydział Edukacyjno- Filozoficzny

kierunek: pedagogika

specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, tytuł zawodowy: licencjat.