Menu

Edukacja

Realizacja podstawy programowej oraz dodatkowa oferta przedszkola

 

    Konstrukcja podstawy programowej wychowania przedszkolnego zakłada rozwój dziecka we wszystkich sferach – społecznej, emocjonalnej, motorycznej, poznawczej, artystycznej.

 

Zajęcia

 

    Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom nauczyciele organizują różnorodne zajęcia stwarzają sytuacje do wszechstronnego rozwoju dziecka. Są to zajęcia:

 

 • edukacji matematycznej,
 • zajęcia ruchowe,
 • zajęcia rozwijające mowę i wiedzę o literaturze,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia przyrodnicze,
 • nauka języka angielskiego,
 • ogromny nacisk kładziemy na kształtowanie u dzieci kultury osobistej, poczucia przynależności do regionu,
 • prowadzone są zajęcia profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa dzieci, kształtowania odporności emocjonalnej.

 

    Podstawową formą prowadzenia zajęć jest zabawa, organizowane są również wycieczki, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, warsztaty, itp. Wykorzystujemy różnorodne metody pracy, przede wszystkim wyzwalające aktywność dziecka.

 

Ważne wydarzenia z życia przedszkola

 

 • Dzień Przedszkolaka (wrzesień) zabawy dla dzieci z udziałem nauczycielek,
 • Wesoły kalendarz przedszkolaka. ( co miesiąc dzieci świętują dni wyszczególnione w wesołym kalendarzu przedszkolaka).
 • Odwiedziny Świętego Mikołaja (grudzień) zabawy dla dzieci z udziałem nauczycielek,
 • Zabawa karnawałowa (styczeń) zabawy dla dzieci z udziałem nauczycielek,
 • Szukamy Zajączka (wg kalendarza), zabawy dla dzieci z udziałem nauczycielek,
 • Święto Rodziny (maj) spotkanie dla rodziców przygotowane przez dzieci i nauczycielki,
 • Dzień Dziecka (czerwiec) zabawy dla dzieci z udziałem nauczycielek

 

Ważne wydarzenia, które świętujemy wspólnie z rodzicami

 

 • Pasowanie na przedszkolaka.
 • Zajęcia otwarte (listopad, marzec) zabawy dla dzieci z udziałem rodziców,
 • Spotkanie Wigilijne z Rodzicami (grudzień) spotkanie dla rodziców przygotowane przez dzieci i nauczycielki,
 • Dzień Babci I Dziadka (styczeń) spotkanie dla dziadków przygotowane przez dzieci i nauczycielki,
 • Pożegnanie starszaków (czerwiec) uroczyste zakończenie dla dzieci i rodziców

 

Konkursy międzyprzedszkolne

 

    Kontakt z szeroko pojętą sztuką jest bardzo ważnym elementem w rozwoju emocjonalnym i społecznym każdego człowieka. Zajęcia poprzez sztukę rozwijają abstrakcyjne myślenie, pozwalają przezwyciężać nieśmiałość w związku z czym nasze przedszkole uczestniczy w licznych imprezach ogólnoprzedszkolnych takich jak:

 

 • Przegląd Jasełek (styczeń)
 • Konkurs logopedyczny (marzec)
 • Turniej tańca towarzyskiego (kwiecień)
 • Turniej ekologiczny (maj)
 • Festiwal piosenki turystycznej (czerwiec)
 • Ze sceną za pan brat (maj)
 • Mały patriota. (listopad)

 

Konkursy wewnątrzprzedszkolne

 

    W ramach wspólnej rodzinnej zabawy oraz pobudzania wyobraźni i fantazji dziecka organizujemy dla dzieci i rodziców konkursy wewnątrzprzedszkolne. Dostosowane są do rocznych tematów wiodących realizowanych w danym roku szkolnym w przedszkolu.

    W roku szkolnym 2018/2019 odbędą się następujące konkursy:

 • Wesoły kalendarz przedszkolaka (konkurs plastyczny gr.I, II, techniczny-gr. IV,V, plastyczno-literacki gr.III,VI,VII, plastyczno-technicznydla dzieci i rodziców)- gr. I-VII.
 • Przedszkolak wie jak dbac o swoje bezpieczeństwo. (konkurs plastyczno-literacki dla dzieci i rodziców)- gr. I-VII.