Menu

Kadra

mgr KATARZYNA KRZEBIETKE

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wychowawca w oddziale  żółtym

mgr ALEKSANDRA PLIŃSKA

WICEDYREKTOR PRZEDSZKOLA

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Specjalista wspomagania rozwoju
dziecka w grupie

Nauczyciel języka angielskiego

Nauczyciel w oddziale pomarańczowym

mgr MAŁGORZATA LATAŃSKA

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wychowawca w oddziale  czerwonym

mgr ANGELIKA KWAŚNIEWSKA

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wychowawca w oddziale  niebieskim

mgr JOLANTA SIEMIANOWSKA-CHOROBA

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wychowawca w oddziale tęczowym

mgr BOGUSŁAWA SOBIERAJ

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wychowawca w oddziale zielonym

mgr EWA JUREWICZ-ZAKRETA

Specjalista wspomagania rozwoju

dziecka w grupie

Nauczyciel wspomagający w oddziale pomarańczowym

mgr IWONA KOŚCIÓW

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wychowawca w oddziale żółtym

mgr JOANNA ORZECHOWSKA

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wychowawca w oddziale pomarańczowym

mgr URSZULA SZMEICHEL

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wychowawca w oddziale niebieskim

mgr MONIKA SKWIERAWSKA

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wychowawca w oddziale czerwonym

mgr AGATA ŁYSACZENKO

Pedagog terapeuta

mgr JUSTYNA RAMOTOWSKA

Terapeuta zaburzeń mowy

EWA MELCER

Pomoc nauczyciela w oddziale  żółtym

JOLANTA KOCHANEK

Pomoc nauczyciela w oddziale czerwonym

 

BARBARA JANCZURA

Woźna w oddziale niebieskim

EWA PRZYBYSZ

Woźna w oddziale pomarańczowym

ANNA KOZICZKOWSKA

Woźna w oddziale  tęczowym

BOŻENA OLSZONOWICZ

Woźna w oddziale zielonym

EWA OBST

Pomoc kucharza

EWA BŁASZYK

Kucharz przedszkola

BOGUSŁAWA PILUSZYK

Pomoc kucharza

LUDWIK WROSZ

Konserwator

MARLENA SZALAY

Główna księgowa

GRAŻYNA NOWAKOWSKA

Starszy intendent

mgr KATARZYNA SŁAWIANOWSKA

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Specjalista wspomagania rozwoju dziecka w grupie

Wychowawca w oddziale zielonym

 

mgr NATALIA POL

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nauczyciel języka angielskiego

Wychowawca w oddziale tęczowym
 

mgr JOANNA GÓRECKA

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Nauczyciel języka angielskiego

Wychowawca w oddziale w fioletowym

AGATA WOJTANIA

Woźna w oddziale  czerwonym

BARBARA KAWUCHA

Pomoc kucharza

BOGUSŁAWA NACZKE

Woźna w oddziale  żółtym

DOROTA MIOTK

Pomoc kucharza

KATARZYNA LEWANDOWSKA

Woźna w oddziale  fioletowym

mgr KATARZYNA LESZCZYŃSKA-BIESZKE

Wychowawca w oddziale fioletowym