Menu

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców: pani Martyna Neumann (oddział żółty)

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców: pani Anna Tuttkowska (oddział niebieski)

 Sekretarz: pani Patrycja Pudłowska (oddział fioletowy )

Skarbnik: pani Anna Narbut -Jeszke (oddział czerwony)

Komisja rewizyjna: pani Magdalena Maszota (oddział zielony)

Komisja żywieniowa: pani Marcin Śliwicki (oddział pomarańczowy)

Komisja żywieniowa: pani Ewa Miotk (oddział tęczowy)

 

Adres e-mail do Rady Rodziców: radarodzicow@przedszkolepodtopola.pl

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z członkami rady w inny sposób niż mailowo, taki kontakt jest możliwy za pośrednictwem dyrektora lub wicedyrektora przedszkola. Nie podajemy numerów telefonu.

 

 

W każdym miesiącu będzie pojawiał się raport z wydatków, zawsze na miesiąc poprzedzający  (już rozliczony)