Menu

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców: pani Martyna Neumann (oddział tęczowy)

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców: pani Michalina Twaróg (oddział pomarańczowy)

 Sekretarz: pani Patrycja Pudłowska (oddział niebieski)

Skarbnik: pani Anna Tuttkowska (oddział czerwony)

Komisja rewizyjna: pani Dorota Szychowska (oddział fioletowy)

Komisja żywieniowa: pani Małgorzata Szotrowska (oddział zielony)

Komisja żywieniowa: pani Anna Narbut-Jeszke (oddział żółty)

 

Adres e-mail do Rady Rodziców: radarodzicow@przedszkolepodtopola.pl

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z członkami rady w inny sposób niż mailowo, taki kontakt jest możliwy za pośrednictwem dyrektora lub wicedyrektora przedszkola. Nie podajemy numerów telefonu.

 

Na zebraniu w dniu 09 września ustalono podniesienie składki na Radę Rodziców. Od października stawka to 80 zł.

 

W każdym miesiącu będzie pojawiał się raport z wydatków, zawsze na miesiąc poprzedzający  (już rozliczony)

 

Raport pierwszy

Na konto Rady wpłynęło 12 370,00. Poniesione wydatki: 12 120,67 zł. Środki przeznaczone zostały na :

 • woda dla dzieci
 • cukierki na uroczystości w grupie
 • warsztaty literackie Kicia Kocia
 • prezenty na Święto Przedszkolaka
 • wyjazd do Marszewa grup III, V, VI, VII
 • zajęcia umuzykalniające
 • obsługa konta Rady
 • chusteczki higieniczne dla dzieci
 • artykuły przemysłowe, papiernicze i dekoracyjne

 

Powyższe wydatki zostały poniesione i rozliczone we wrześniu

Saldo  końcowe we wrześniu:  5339, 65 zł

 

 

Raport drugi

Na konto Rady wpłynęło 14 345 zł. Poniesione wydatki: 11 709,43 zł.

Środki przeznaczone zostały na :

 • prowadzenie konta rady,
 • konieczne zmiany na stronie internetowej,
 • artykuły przemysłowe i dekoracyjne
 • dyplomy,
 • autokary do Marszewa,
 • koncert muzyczny,
 • woda,

Powyższe wydatki zostały poniesione i rozliczone w październiku

Saldo  końcowe w październiku:  8185,67 zł