Menu

ODDZIAŁ ŻÓŁTY

W oddziale pracują

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr KATARZYNA KRZEBIETKE mgr IWONA KOŚCIÓW

Pomoc nauczyciela

EWA MELCER

Woźna

EWA PRZYBYSZ

O Oddziale

My jesteśmy przedszkolaki. Bardzo dzielne z nas dzieciaki. Do przedszkola chętnie przychodzimy, bo fajnych rzeczy się tutaj uczymy. Nasza grupa jest wzorowa. Można rzec, że wyjątkowa ! Naszej Pani zawsze słuchamy, wszystkich zasad przestrzegamy. O zabawki nasze dbamy i porządek w sali mamy. Jesteśmy dla siebie uprzejmi i mili, do pomocy gotowi w każdej chwili. Panie kucharki bardzo się starają i pyszne potrawy dla nas wymyślają. My je z apetytem zjadamy i do zabawy dużo energii mamy. :-) :-) :-)