Menu

mgr JOANNA LOCH

Katechetka

Wykształcenie

2006

Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni

Studia podyplomowe - oligofrenopedagogika

1999

Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie

Wydział Teologiczny

kierunek: teologia

specjalność: teologia ogólna

tytuł zawodowy: magister

1996

Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Gdyni

Studium Katechetyczne

specjalność: katecheta

1983

Centrum Edukacji Nauczycieli Nauczania Początkowego w Gdański

Studium Pedagogiczne