Menu

Rekrutacja

Zgodnie z §11b Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), podajemy do wiadomości na stronie internetowej przedszkola: Listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola pod Topolą w Rumi na rok szkolny 2020/2021.

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych

Lista poniżej

Pobierz