Menu

Rekrutacja

W związku z ograniczonym funkcjonowaniem placówek oświatowych i zalecane zachowanie środków ostrożności, informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do przyjęcia do Przedszkola pod Topolą
w Rumi na rok szkolny 2021/2022, będziemy przekazywać Państwu drogą e-mail.
W przypadku braku podania adresu w karcie zgłoszenia, informację tę przekażemy drogą telefoniczną.

Jednocześnie informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia będzie wywieszona w przedsionku budynku przedszkola oraz umieszczona będzie na stronie internetowej przedszkola w dniu 22.03.2021r.

 

W dniach 22.03.2021 – 26.03.2022r. rodzice dzieci zakwalifikowanych muszą złożyć poświadczenie woli przyjęcia dziecka do placówki, za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli decydują się na miejsce w przedszkolu (druk poniżej)

 

Poświadczenie woli przyjęcia do przedszkola

Brak takiego poświadczenia woli oznacza rezygnację z miejsca.

Dla osób, które nie mają dostępu do e-mail, będzie możliwość osobistego złożenia poświadczenia woli w przedszkolu. W przedsionku dostępne będą druki oświadczenia.

 Aby zachować środki bezpieczeństwa, prosimy skorzystać z domofonu przy wejściu głównym – przycisk: kancelaria.

 


 

 

 

 

 Od marca rozpoczyna się rekrutacja do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Rekrutacja odbywa się podstawie  Zarządzenia  Nr 882/24/2021 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów wychowania przedszkolnego obowiązują kryteria przyjęte uchwałą Nr  XIII/176/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 2019. Uchwała dostępna jest na stronie Urzędu Miasta.

Poniżej zamieszczamy terminy i kryteria rekrutacji (Proszę kliknąć w poniższy link):

 

Terminy i kryteria postępowania rekrutacyjnego