Menu

Programy

PROGRAMY REALIZOWANE W GRUPIE

 

 • Trampolina. Program wychowania przedszkolnego. Autorkami programu są Małgorzata Janiak i Kamila Witerska
 • „Dziecięca matematyka” - program edukacji matematycznej, autor Edyta Gruszczyk -Kolczyńska
 • „Kochamy dobrego Boga” - program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym
 • „Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu” Macmillan, autorzy: Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska

 

Programy autorskie uzupełniające i poszerzające zakres realizowanych treści:

 • „Model terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Przedszkolu pod Topolą” - pozwala w uporządkowany sposób zapewnić dziecku i jego rodzicom maksymalną pomoc poprzez dostosowanie metod diagnozy i terapii do potrzeb dziecka, autor mgr Agata Łysaczenko
 • „Mała i duża ojczyzna” – program edukacji regionalnej, porządkuje wiadomości o regionie, kształtuje więzi emocjonalne z miejscem pochodzenia, uczy szacunku do rodziny, dziedzictwa kultury, autorzy mgr Joanna Czerwionka, mgr Iwona Kościów, mgr Bogusława Sobieraj
 • „Przedszkolne dzieci chcą sprzątać śmieci” - program ekologiczny dla dzieci w wieku przedszkolnym, autor mgr Joanna Orzechowska
 • „Bezpieczny przedszkolak” - autorski program traktuje o bezpieczeństwie i zdrowiu dziecka zarówno w sali zabaw jak  i na ulicy. Kształtuje sylwetkę zdrowego, czystego i wysportowanego przedszkolaka, autor Monika Skwierawska
 • „Czuję się bezpieczny” – program profilaktyczny przeciwdziałania przemocy fizycznej, psychicznej wobec dzieci, autorzy Jolanta Siemianowska-Choroba, mgr Katarzyna Krzebietke
 • „Wkrótce będę przedszkolakiem” – program adaptacyjny dla dzieci i rodziców pozwalający w sposób łagodny przejść przez okres przystosowania do nowej sytuacji jaką jest rozstanie z rodzicami, autor mgr Magdalena Szatkowska.
 • „Mały  Europejczyk"- program edukacyjny dla dzieci, autor mgr Jolanta Siemianowska-Choroba
 • „Niedługo zostaniemy uczniami"- program przygotowujący dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole, autor mgr Aleksandra Plińska