Menu

Biblioteka

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie

 ludzkość wymyśliła."

 

Wisława Szymborska

 

 

   W naszym przedszkolu od wielu lat działa biblioteka przedszkolna. Posiadamy bogaty księgozbiór klasycznej literatury dziecięcej, opowiadań, bajek terapeutycznych do wspólnego czytania. Dla małych szperaczy wiedzy zgromadziliśmy encyklopedie, atlasy, mapy. Rodzice mogą skorzystać z literatury wspierającej wychowanie, wskazujące drogi rozwiązywania problemów.

 

    Wszystkie dzieci uczestniczą w lekcji bibliotecznej na początku roku szkolnego. Poznają pracę bibliotekarza, sposób porządkowania księgozbioru, zasady wypożyczania książek. Wspólnie z wychowawcami wybierają książki do czytania w grupie. Dzieci korzystają z biblioteki podczas realizacji określonych tematów.

 

    Biblioteka jest przedszkolnym centrum akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, organizowane są wycieczki do biblioteki miejskiej, do przedszkola zapraszani są goście, wolontariusze z gimnazjum, aby poczytać dzieciom wiersze, bajki, fragmenty dłuższych opowieści.

 

    Biblioteka czynna jest dla rodziców 2 razy w miesiącu. Szczegółowe informacje na temat konkursów i terminy otwarcia biblioteki wywieszane będą na tablicy ogłoszeń. 

 

    Zachęcajmy dzieci do słuchania czytanych bajek, wierszy, opowiadań podczas różnych okazji. Czytanie rozbudza ciekawość świata, zapewnia prawidłowy rozwój emocjonalny, pomaga w wychowaniu.

 

.