Menu

ODDZIAŁ POMARAŃCZOWY

W oddziale pracują

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr ALEKSANDRA PLIŃSKA mgr KATARZYNA LESZCZYŃSKA-BIESZKE

Pomoc nauczyciela

EWA MELCER

Woźna

AGATA WOJTANIA

Konkurs plastyczny „Odkrywam Rumię” w ramach projektu Rumia oczami dzieci

Drodzy rodzice! Serdecznie zapraszamy dzieci z Przedszkola pod Topolą w Rumi do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Odkrywam Rumię”, który organizowany jest w ramach projektu Rumia oczami dzieci. Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Rumia.

08/04/2021

czytaj więcej