Menu

ODDZIAŁ NIEBIESKI

W oddziale pracują

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr HANNA TYSZKA mgr SYLWIA KAMIŃSKA

Woźna

BARBARA JANCZURA