Menu

Pomarańczowa

W grupie pracują

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr ALEKSANDRA PLIŃSKA mgr JOANNA ORZECHOWSKA

Oligofrenopedagog

mgr EWA JUREWICZ-ZAKRETA

Woźna

EWA PRZYBYSZ

O Grupie

W pomarańczowej grupie bawimy się wspaniale. Nasze panie Asia, Ewa i Ola uczą nas wytrwale. Druga pani Ewa doskonale się nami zajmuje, podaje posiłki tak, że wszystko nam smakuje. W naszej sali świetna atmosfera panuje każdy dobrze się tu czuje.